Kommunestyret har i møte 20.06.2018 i sak 131/18 vedtatt reguleringsplan 1873 med endring av hytter tilknyttet Sommarøya hotell til fritidsboliger med frivillig utleie.

1873 utsnitt.jpg

Dokumenter
Saksfremlegg
Vedtak

1. Oversiktskart sommarøy
2. Lokaliseringskart
3. Plankart 1873
4. Bestemmelser til detaljregulering for sommarøya huttefelt, plan nr. 1873
5. Planbeskrivelse ros
6. Støyvurdering
7. Uteromsplan revidert
8. Sol og skygge
9. Vao- rammeplan
10. Va-kart plan og profil
11. Plan 1873 - klage på planendring
12. Underretningsliste 17.01.18

 

Kommentarer eller merknader til planen sendes:

Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
eller til:
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no