signatur.jpg

Formannskapet fastsatte 26.06.18 planprogrammet for plan 1879.

Planprogrammet definerer de tema som skal konsekvensutredes, samt  
de tema som skal vurderes i planbeskrivelsen. Planprogrammet
definerer også de ulike utbyggingsalternativene som skal ligge til
grunn for utredningene.

Fastsettelsen av planprogrammet kan ikke påklages.


Saksdokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak

1. VEDLEGG 1 - OVERSIKTSKART
2. VEDLEGG 2 - FORSLAG TIL PLANPROGRAM
3. VEDLEGG 3 - MERNADSBEHANDLING