Endring av reguleringsplan for Vervet, plan 1891 ble godkjent av kommunestyret i sak 10/19 i møte 29.02.2019. Planen åpner for etablering av 440 boliger, 23.000 m2 næringsareal. Det skal anlegges offentlige torg, plasser og kaipromenade. Slippene og det gamle maskinverkstedet skal bevares. Adkomst til området skal løses med ny veg fra Hansjordnesbukta.


illustrasjon.jpg

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ


Dokumenter
Saksfremlegg.pdfSaksfremlegg.pdf
Vedtak.pdf