Hensikten med planarbeidet er å regulere eksisterende del av Solstrandvegen og fremtidig fortau. Målet er å tilrettelegge for sikker kommunikasjon for myke trafikanter på denne delen av Solstrandvegen - mellom to boligfelt.

illustrasjon.jpg

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ


Dokumenter:
Vedtak.PDF 
Saksfremlegg.PDF
 

1. 01. Oversiktskart
2. 02. Forslag til reguleringskart
3. 03. Forslag til planbestemmelser
4. 04. Planbeskrivelse
5. 05. Ros-analyse