Dette dokumentet er sluttdokument for arbeidet med revisjon av Transportplan for Tromsø kommune. Forrige gang et tilsvarende arbeid ble gjort var i 1993, med Samordnet transportplan. Arbeidet med dokumentet har vært et samarbeid mellom Tromsø kommune, Statens vegvesen og Troms fylkeskommune. Tromsø kommune har hatt prosjektlederansvaret.