AtekstBiblioteket tilbyr tilgang til Atekst fra alle stasjonære PCer og tynnklienter på hovedbiblioteket i byen, samt de som bruker vårt trådløse nettverk med egen bærbar PC. Vi anbefaler å benytte student-PCene på plan 0 i biblioteket, der det ligger snarveier til Atekst på skjermskrivebordet og en brukermanual som er plassert på bordet. Ellers kan man gå direkte inn på Atekst ved å skrive følgende nettadresse: www.retriever-info.com/services/archive.html (Mrk: denne lenken fungerer kun inne på biblioteket).

Atekst er også tilgjengelig på byfilialene i Tromsdalen og Kroken.

Atekst består av artikler fra aviser og fagblader i Norge. Dette er artikler som er blitt lagret digitalt i de respektive avisene tidligst tilbake til 1983 (Aftenposten). Mange andre har først begynt å lagre sine arkiver digitalt de seneste årene. Det legges stadig ut artikler av eldre årgang enn tidligere nevnt.