Avdelingsdirektør Mette Mohåg
Telefon: 992 45 861

Ansatte i Avdeling for bymiljø
 
Avdelingen har ansvaret for både å tilrettelegge for og drifte infrastruktur over og under bakken.
 
Avdelingen har fem seksjoner