Avdelingsdirektør Kari Henriksen
Telefon: 474 52 044

Stabsleder Monica Bjørnsborg
Telefon: 954 06 697

Ansatte i Avdeling for oppvekst, utdanning og kultur 
 
Avdelingen har fire seksjoner som består av 47 enheter innenfor barnehage, barnevern, forebyggende helsetjenester, voksenopplæring og PPT.

Totalt sysselsettes om lag 2000 ansatte innenfor disse tjenesteområdene.

Organisasjonskart Avdeling for oppvekst og utdanning 

Seksjon for barn og familie

Seksjon barn og familie kom i drift i september 2017 og omfatter BarneverntjenestenBedre tverrfaglig innsats for barn og unge (BTI), Forebyggende helsetjenester, Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og Tverrfaglig ressurs.

Seksjonsleder Anne Lium Berger
Telefon: 977 39 729

Seksjon for barnehage

Seksjon for barnehage er barnehagemyndighet for alle barnehager, både kommunale og private. I tillegg til våre seks sentrumsenheter har vi ni distriktsbarnehager, 40 private barnehager og 12 familiebarnehager. Barnehageeier har ansvar for kvalitet og kompetanse i egen barnehage. 

Seksjonsleder Berit Vassmyr
Telefon: 952 20 064

barnehagesidene finner du oversikt over alle barnehagene samt våre planer og tilbud. 

De kommunale barnehagene er delt inn i seks enheter:
Fastlandet Nord barnehager
Tromsøya Nord barnehager
Elvestrand barnehage
Gyllenvang barnehage
Kroken barnehage
Kvamstykket barnehage
Lunheim barnehage
Stakkevollan barnehage
Skjelnan barnehage
Trollbakken barnehage
Tomasjordneset barnehage
Varden barnehage
 
 
Kvaløya barnehager
Tromsøya Vest barnehager
Eidhaugen barnehage
Guovssahas Mànàidgàrdi (samisk bhg)
Kjosen barnehage
Olsgård barnehage
Kvaløysletta barnehage
Sjømannsbyen barnehage
Slettaelva barnehage
Solneset barnehage
Storvollen barnehage
Templarheimen barnehage
 
Workinnmarka barnehage
   
Sør-Tromsøya barnehager
Tromsøysundet barnehager
Bymyra barnehage
Fjellvegen barnehage
Trudvang barnehage
Reinen barnehage
Sommereng barnehage
Tromsdalen barnehage
Sorgenfri barnehage
Tromstun barnehage
 

Seksjon for skole

Seksjon for skole er delt inn i to seksjoner. Seksjon for skole består av 18 skoler og Seksjon for skole og voksenopplæring består av 17 skoler. 

Seksjonsleder Geir Olsen
Telefon: 917 21 691

skolesidene kan du lese mere om våre planer og tilbud.

Disse skolene ligger under Seksjon for skole:
 
Skittenelv (B)
Skjelnan (B)
Krokelvdalen (B)
Lunheim (B)
Reinen (B)
Selnes (B)
Mortensnes (B)
Hamna (B)
Solneset (B)
Workinnmarka (B)
Stakkevollan (B)
Borgtun (B)
Ramfjord (1-10)
Lakselvbukt (1-10)
Kroken (8-10)
Storelva (1-10)
Langnes (8-10)
Grønnåsen (8-10)

Seksjon for skole og voksenopplæring

Seksjon for skole er delt inn i to seksjoner. Seksjon for skole består av 18 skoler og Seksjon for skole og voksenopplæring består av 17 skoler. 

Seksjonsleder Grete Ollila
Telefon: 907 92 229

På skolesidene kan du lese mere om våre planer og tilbud.

Disse skolene ligger under Seksjon for skole og voksenopplæring:
 
Ersfjordbotn (B)
Kaldfjord (B)
Sandnessund (B)
Slettaelva (B)
Tromsdalen (B)
Gyllenborg (B)
Prestvannet (B)
Bjerkaker (B)
Fagereng (B)
Hillesøyskolen (1-10)
Straumsbukta (1-10)
Tromstun (8-10)
Kvalsundskolen (1-10)
Sommerlyst (8-10)
Kvaløysletta (8-10)
Voksenopplæringa
Læring gjennom arbeid (LGA)