Seksjon for barn og familie

Seksjon for barnehage

Seksjon for barnehage er barnehagemyndighet for alle barnehager, både kommunale og private. I tillegg til våre seks sentrumsenheter har vi ni distriktsbarnehager, 40 private barnehager og 12 familiebarnehager. Barnehageeier har ansvar for kvalitet og kompetanse i egen barnehage. 

Seksjonsleder Berit Vassmyr
Telefon: 952 20 064

barnehagesidene finner du oversikt over alle barnehagene samt våre planer og tilbud. 

De kommunale barnehagene er organisert i fem enheter:
 
Fastlandet Nord barnehager
Tromsøya Vest barnehage
Elvestrand barnehage
Olsgård barnehage
Kroken barnehage
Samisk barnehage/ Guovssahas Mànàidgàrdi
Lunheim barnehage
Sjømannsbyen barnehage
Skjelnan barnehage
Solneset barnehage
Tomasjordneset barnehage
Templarheimen barnehage
Tromstun barnehage
Workinnmarka barnehage
   
Kvaløya barnehager
Tromsøysundet barnehager
Eidhaugen barnehage
Fjellvegen barnehage
Kjosen barnehage
Gyllenvang barnehage
Kvaløysletta barnehage
Kvamstykket barnehage
Slettaelva barnehage
Reinen barnehage
Storvollen barnehage
Tromsdalen barnehage
   
Sør-Tromsøya barnehager
 
Bymyra barnehage
 
Sommereng barnehage
 
Sorgenfri barnehage
 
Stakkevollan barnehage  
Trollbakken barnehage  
Trudvang barnehage  
 

Seksjon for kultur

Seksjonsleder Pål Jentoft Johnsen 
Telefon: 470 20 570

Seksjonen har ansvaret for:

Seksjon for skole

Seksjon for skole er delt inn i to seksjoner. Seksjon for skole består av 18 skoler og Seksjon for skole og voksenopplæring består av 17 skoler. 

Seksjonsleder Geir Olsen
Telefon: 917 21 691

skolesidene kan du lese mere om våre planer og tilbud.

Disse skolene ligger under Seksjon for skole:
 
Skittenelv (B)
Skjelnan (B)
Krokelvdalen (B)
Lunheim (B)
Reinen (B)
Selnes (B)
Mortensnes (B)
Hamna (B)
Solneset (B)
Workinnmarka (B)
Stakkevollan (B)
Borgtun (B)
Ramfjord (1-10)
Lakselvbukt (1-10)
Kroken (8-10)
Storelva (1-10)
Langnes (8-10)
Grønnåsen (8-10)

Seksjon for skole og voksenopplæring

Seksjon for skole er delt inn i to seksjoner. Seksjon for skole består av 18 skoler og Seksjon for skole og voksenopplæring består av 17 skoler. 

Seksjonsleder Grete Ollila
Telefon: 907 92 229

På skolesidene kan du lese mere om våre planer og tilbud.

Disse skolene ligger under Seksjon for skole og voksenopplæring:
 
Ersfjordbotn (B)
Kaldfjord (B)
Sandnessund (B)
Slettaelva (B)
Tromsdalen (B)
Gyllenborg (B)
Prestvannet (B)
Bjerkaker (B)
Fagereng (B)
Hillesøyskolen (1-10)
Straumsbukta (1-10)
Tromstun (8-10)
Kvalsundskolen (1-10)
Sommerlyst (8-10)
Kvaløysletta (8-10)
Voksenopplæringa
Læring gjennom arbeid (LGA)