Høsten 2017 kjøpte Kristoffersen et bildekk til 1 060 kroner fra en kommunal leder etter å ha punktert. Lederen er nå under politietterforskning for å ha solgt kommunale eiendeler med privat fortjeneste.
 
Da saken knyttet til den aktuelle lederen ble kjent i media i juni, varslet ikke Kristoffersen administrasjonssjefen umiddelbart, men ventet til 23. august før han fortalte om dekk-kjøpet. I mellomtiden var han selv involvert i kommuneledelsens oppfølging av saken.
 
– Jeg burde informert om dette umiddelbart, men jeg skjemtes over hvilke konsekvenser det kunne få for kommunens omdømme.  Jeg innser at jeg brøt kommunens etiske retningslinjer, og at dette kan undergrave tilliten til den øverste administrative ledelsen. Jeg velger derfor å si opp stillingen min, sier Kristoffersen.
 
Kristoffersen har ingen annen tilknytning til saken som er under politietterforskning.
 
Bjarte Kristoffersen fritas for arbeidsplikt i oppsigelsestiden med et sluttvederlag tilsvarende tre og en halv månedslønn. Vilkårene for oppsigelsen er godkjent av formannskapet i Tromsø kommune i møtet 24. september 2019.
 
– Jeg respekterer og forstår Kristoffersens avgjørelse. Han har utvist et stort engasjement i jobben og vært et godt bidrag inn i ledelsen av kommunen. Nå ønsker jeg han lykke til videre, sier administrasjonssjef Britt Elin Steinveg.
 
I tillegg til jobben som avdelingsdirektør, har Kristoffersen vært stedfortreder for administrasjonssjefen.
 
Avdeling for kultur og idrett vil inntil videre ledes av direktør i avdeling for oppvekst og utdanning, Kari Henriksen (kultur), og direktør i avdeling for bymiljø, Mette Mohåg (idrett).