Remiks Miljøpark AS

Remiks kundetorg: 77 60 19 00
Faks: 77 60 19 01
Epost

Besøksadresse: Ringvegen 180
Postadresse: Postboks 3304, Stakkevollan, 9275 Tromsø
 

Åpningstider

Om renovasjon i Tromsø

Renovasjon for Tromsø kommune utføres av Remiks. Remiks formål er å være totalleverandør av avfallstjenester både for husholdningene og næringslivet. Selskapet ivaretar de lovpålagte tjenestene innenfor renovasjon i Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Selskapet er et kunnskaps- og innovasjonssenter og en regional pådriver innenfor tema knyttet til avfall og miljø. Oppgavene utføres på en effektiv, miljømessig og samfunnsansvarlig måte.

Remiks Miljøpark AS er videre et aksjeselskap som eies i sin helhet av Tromsø kommune og Karlsøy kommune. Hovedkontoret er lokalisert på nordre del av Tromsøya i helt nye moderne bygg. Konsernet Remiks Miljøpark AS har tre datterselskaper:

  • Remiks Husholdning AS (innsamling av avfall fra husholdninger)
  • Remiks Næring AS (salg av avfallsløsninger og innsamling av avfall fra næringsliv)
  • Remiks Produksjon AS (mottak, behandling og transport av avfall).

Tromsø kommunes eget avfallsselskap, som tilbyr avfallsløsninger for både næringsliv og private, er også tildelt ansvaret for å utføre de lovpålagte renovasjonstjenester overfor husstandene i kommunen.

Remiks tar imot og behandler over 40 000 tonn avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 70 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet. Remiks Miljøpark AS har ca 85 ansatte.

Har du spørsmål om henting av søppel?

Se remiks.no for mer informasjon om tømming av søppel.