Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Avkjørsel til kommunal veg

I henhold til vegloven kan ingen anlegge ny veg eller flytte/endre avkjørsel til offentlig veg uten tillatelse fra vegens eier. Byutviklingssjefen er vegmyndighet i forhold til avkjørsel fra kommunal veg. Du må derfor sjekke at avkjørselen er fra kommunal veg. Statens vegvesen er vegmyndighet i forhold til avkjørsel fra offentlige veger for øvrig. Skal du søke avkjørselstillatelse fra f. eks Riksveg eller Fylkesveg må du derfor ta kontakt med Statens vegvesen. Avkjørsel kan også være regulert i plan. Dersom den omsøkte avkjørselen er i strid med plangrunnlaget kreves dispensasjon. Byutviklingssjefen vurderer både trafikksikkerhet og vedlikeholdsmessige forhold under søknadsbehandlingen. Dersom ny avkjørsel ønskes i forbindelse med planlagt nybygg, kan avkjørsel søkes sammen med dele – eller byggesøknad.

Søknad skal inneholde

  • Ordinært brev med beskrivelse (ny, endring/flytte eksisterende avkjørsel?)
  •  Avkjørsel inntegnet på kart
Dersom søknaden er betinget av dispensasjon fra plan, må søknad om dispensasjon legges ved. Her finner du informasjon om dispensasjon. 

Søknad sendes til:

Tromsø kommune
Byutvikling
Rådhuset
9299 Tromsø
 

Saksbehandlingstid

Vegloven setter ingen krav til saksbehandlingstid. Søknaden vil likevel bli behandlet så fort det lar seg gjøre.

Pris for tjenesten