Plassering av bål
Skal du brenne bål i naturen, tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale, samt ta høyde for vindretning og vindstyrke.Ild, eller andre ting som representerer en brannfare utendørs, skal behandles på en slik måte at det ikke kan føre til brann. Dette gjelder også bruk av engangsgriller eller andre bål- eller peisinnretninger som settes direkte på bakken, på brennbare terrasser/verandaer eller under brennbare tak eller lignende overbygning.

Mindre bål
For små pølse-/kaffebål i forbindelse med tur- og friluftsliv i sommerhalvåret er det viktig å ta noen forhåndsregler. Det oppfordres på det sterkeste til å bruke tilrettelagte bålplasser, fjære, svaberg og lignende.
 
Fare for brannspredning
Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende) med fare for brannspredning over store avstander. Hold oppsyn med bålet så lenge det er tent og forlat aldri bålet før du er helt sikker på at det er skikkelig slokket med store mengder vann eller andre egnede slokkemidler.Bål og engangsgrill i, og i nærheten av skogmark og i områder med mye bartrær (gran, furu), frarådes på det sterkeste.Er det tørre perioder og/eller meldt om skogbrannfare, er det ikke tillatt å gjøre opp ild i naturen (bål, grill og lignende.). Er du i tvil kan du kontakte Brann og redning.
 
Brenning av avfall
Brannsjefen har ikke anledning til å gi tillatelse til bråtebrenning eller brenning av trevirke, kvist, greiner osv. Dette med bakgrunn i at brenning av avfall, bygningsavfall, bråtebrenning og lignende er i strid med forurensningsloven. Dette må avklares med kommunens miljørådgivere. Ta kontakt på telefonnummer 77790000. Dersom det innhentes tillatelse fra andre myndigheter benyttes søknadsskjemaet om bålbrenning som ligger nederst på siden. Innhentet tillatelse skal vedlegges søknaden. Brann og redning tar kun stilling til brannfaren.
 
Brann og redning oppfordrer innbyggerne i Tromsø kommune til å levere sitt hageavfall, trevirke, kvist, greiner osv til godkjent avfallsmottak. Les mer om ordningen under Avfallshåndtering.
 
Frist for innmelding
Søknad om bålbrenning skal sendes en uke i forkant til forebyggende avdeling. Det er ikke nødvendig å søke om tillatelse i alle tilfeller. Er du i tvil kan dette avklares direkte med forebyggende avdeling eller miljørådgiver i kommunen.
 
Forbud mot bålbrenning
Det er ikke tillatt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten tillatelse fra Brann og redning i perioden 15. april til 15. september jf. § 8-2, Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn.
 
Uanmeldt kontroll
Brann og redning kan gjennomføre uanmeldt kontroll i forbindelse med brenningen dersom det vurderes nødvendig.

Skjema for elektronisk søknad