I sin begrunnelse skriver Norsk vann følgende:
 
"Vinneren av årets bærekraftpris har gjennom lang tid jobbet helhetlig med bærekraft, innenfor alle bærekraftdimensjonene – økonomisk, sosial og miljømessig.
Prisvinneren har utmerket seg gjennom å innføre flere tiltak innen energisparing og energiproduksjon, som minikraftverk på vannverket, energisparing på renseanlegget, energigjenvinning fra avløpsvann, teste ut energiproduserende turbiner i fordelingsnett for drikkevann, energivennlige pumper i pumpestasjoner, bevisst bruk av selvfall fra vannverket og selvfall på avløp for å unngå pumping. Prisvinneren har også satset på bruk av el-biler, arbeidet systematisk med å redusere innlekking av fremmedvann og hatt fokus på HMS for driftspersonale i pumpestasjoner og renseanlegg."

Seksjonsleder for Vann og avløp, Geir Helø, er både stolt og ydmyk over tildelingen.
 
- Vi har jobbet i flere år med å være frampå. At vi får en slik oppmerksomhet er vi veldig stolt av, sier Helø til avisa iTromsø.

Minikraftverket det siktes til er knyttet til vannverket i Simavika. Her produseres det strøm tilsvarende forbruket til ca. 400 husstander hvert år. Ved Strandvegen renseanlegg benyttes restvarmen fra avløpsvannet til å varme opp hele Strandkanten bydel.

Du kan lese mer om hvordan Vann og avløp arbeider med energisparing og energiproduksjon i Vannmagasinet.
 
 
Foto: Kristen Ræstad