Tromsø kommune har barn og unge som et av sine store satsingsområder. På disse sidene vises informasjon om våre tjenester mot barnefamilier.

Økonomiske retttigheter 
For spørsmål om økonomiske rettigheter som f.eks barnebidrag, barnetrygd, foreldrepenger, fødselspermisjon, kontantstøtte, omsorgspenger, omsorgspermisjon, stønad til enslig forsørger, - ta kontakt med NAV.

Adopsjon
Ved adopsjon ta kontakt med Barneverntjenesten i Tromsø kommune. Barne- og likestillingsdepartementet har et overordnet ansvar på adopsjonsfeltet, derunder forvaltningsansvaret for adopsjonsloven. Departementet utarbeider forskrifter og rundskriv til adopsjonslova.

Personnavn
Informasjon om personnavn (endring, tilføyelse, med mer) fåes ved henvendelse til Folkeregistret.

Skolefritidsordning
De fleste barneskolene i kommunen har skolefritidsordning (SFO). Se SFO for å søke, endre eller si opp plass.