Tromsøs kommuneplan 2007-2018 slår fast at barn og unges mening om hvordan sentrum og bydelene skal utvikle seg i forhold til trivsel, miljø og utfoldelse på de unges premisser, skal tas hensyn til.

Fra 2006 til og med 2008 var Tromsø kommune med i det nasjonale programmet ”Grønn Barneby” som la vekt på at de unge skal få anledning til å si hvordan de mener at byen de bor og vokser opp i, skal se ut når de blir store. 

Barn og unges rett til å bli hørt er også i tråd med FNs konvensjon om barnets rettigheter som i Norge forvaltes av Barneombudet. 

I 2006 startet serien med et årlig kommunestyremøte for barn i klassetrinn 5 til 7. I 2008 ble det for første gang også avholdt et slikt møte for ungdom på skoletrinn 8 til og med 10. Oppslutningen er økende, og mange gode forslag følges opp i kommunens løpende arbeid. 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med kontaktansvarlig for barnas- og ungdommens kommunestyremøter:

Bente Engedal, telefon 482 54 126
Trine Johansen, telefon 907 66 524

Møteprotokoll for barnas kommunestyremøter

Møteprotokoll for ungdommens kommunestyremøter