Barnas digitale dag er en markering av FNs barnekonvensjon med spesielt fokus på barn i Tromsø. I sendingen får du lære mer om barns rettigheter, du blir bedre kjent med barn og unge vi har i Tromsø, og du får et innblikk i det store og varierte fritidstilbudet vi tilbyr i Tromsø kommune. 
 

FNs barnekonvensjon er kjent som barnas grunnlov og ble vedtatt i 1989. Alle 196 FN-land har signert konvensjonen, og den nyter stor legitimitet. Det er ingen annen menneskerettighetskonvensjon som er ratifisert av like mange stater. 
  
 
Barnas digitale dag har spesielt fokus på tre artikler i barnekonvensjonen.  
 
Artikkel 12. Alle barn har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår dem. Voksne skal lytte til og ta barnets mening på alvor. 
 
Artikkel 30. Alle barn har rett til å bruke sitt eget språk, sin egen kultur og religion – selv om disse er annerledes enn hos flertallet i lander der de bor.
 
Artikkel 31. Alle barn har rett til hvile, lek og fritid og til å være med på kulturelle og kreative aktiviteter. 
 
Barnas digitale dag er en videreutvikling av Barnas dager, som er blitt arrangert i Skarphallen hvert år siden 2016. Prosjektet er et samarbeid mellom Redd Barna, FN-sambandet, Tromsø Idrettsråd og Tromsø kommune.  
 
Har du lyst litt å lære mer om barns rettigheter og menneskerettigheter?