Ferie og fridager i skoler og barnehager

Kort fortalt

 • Skoleruta viser skolestart og ferier for skoler, SFO og kommunale barnehager.
 • Skoleruta for 2020–2021 er samordnet med Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Det betyr at vinterferien kommer på samme tid, både for grunnskolene og de videregående skolene

Høst 2020DatoInnholdSkoledager
August18.08Skolestart10 
September  22
Oktober08. og 09.10Høstferie20
November16.11Fridag20 
Desember18.12Siste skoledag14 
Antall skoledager høst 2020: 86 
 
Vår 2021DatoInnholdSkoledager
Januar04.01Første skoledag20 
Februar19.02
22.–26.02
Fridag
Vinterferie
14 
Mars29.–31.03Påskeferie20 
April01.–05.04 Påskeferie19 
Mai13.05
14.05
17.05
24.05
Kristi himmelfartsdag
Grunnlovsdag
2. pinsedag
17
Juni18.06Siste skoledag14
Antall skoledager vår 2021: 104
Antall dager hele året: 190  
    
SFO
Første åpningsdag etter sommerferien tirsdag 04.08
Siste dag før jul: Onsdag 23.12
SFO åpen 08.30–14.30 mandag 28., tirsdag 29. og onsdag 30.12
Første åpningsdag etter jul: Mandag 04.01
SFO er åpen i vinterferien (22. – 26.02)
SFO er åpen i påskeuken 29.–31.03 NB. Redusert åpningstid onsdag 31.03 
Siste åpningsdag før sommerferien: Fredag 02.07 
   
Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage 
Fridager i skolenSFOBarnehage 
Mandag 03.08 (Planleggingsdag SFO)StengtÅpen
Torsdag 08.10ÅpenStengt
Fredag 09.10StengtStengt
Mandag 16.11StengtStengt
   
Fredag 19.02StengtStengt
Mandag 22.02 – fredag 26.02 (vinterferie)ÅpenÅpen
Fredag 30.04 Stengt
Fredag 14.05StengtÅpen
   
Skolene setter av 19.02 til fagdag, og velger fem dager fra de andre fridagene til fagdager for pedagogisk personale.Fagdager for personalet på stengte dager.
Høst 2021DatoInnholdSkoledager
AugustTirsdag 3. august Oppstart SFO 
 Mandag 23. augustSkolestart7
SeptemberMandag 13. septemberFridag skolene (Valg) SFO åpen21
OktoberTorsdag 7. og fredag 8. oktoberHøstferie19
NovemberMandag 15. novemberFridag21
DesemberTirsdag 21. desember
Torsdag 23. desember
Siste skoledag

Siste dag SFO
15
Antall skoledager høst 2021: 83
 
Vår 2022DatoInnholdSkoledager
JanuarTirsdag 4. januarFørste skoledag
Oppstart SFO
20 
Februar  20
MarsMandag 7. til og med fredag 11. marsVinterferie18 
AprilMandag 11. til og med mandag 18. aprilPåskeferie15
MaiTirsdag 17. mai
Torsdag 26. mai

Fredag 27. mai
Grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
19
Juni/ juliMandag 6. juni
Onsdag 22. juni
Fredag 1. juli
2. pinsedag
Siste skoledag
Siste dag SFO
15
Antall skoledager vår 2022107
Antall dager hele året  190

Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
SFO

 • Første åpningsdag etter sommerferien er tirsdag 3. august
 • Siste dag før jul er torsdag 23. desember
 • I romjulen er åpningstiden klokken 0830–1430 (gjelder mandag 27., tirsdag 28., onsdag 29. og torsdag 30.12)
 • Første åpningsdag etter jul er tirsdag 4. januar
 • SFO åpent i vinterferien fra 7.–11. mars)
 • SFO åpent i påskeuken fra 11.–13. april (redusert åpningstid onsdag 13. april)
 • Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 1. juli
Fridager i skolenSFOBarnehage 
Mandag 2. augustStengtÅpen
Fredag 20. august (planleggingsdag SFO)StengtÅpen
Mandag 13. septemberÅpenÅpen
Torsdag 7. oktober ÅpenStengt
Fredag 8. oktoberStengtStengt
Mandag 15. novemberÅpenStengt
Mandag 3. januarStengtStengt
Mandag 7. til og med fredag 11. mars (vinterferie)ÅpenÅpen
Mandag 16. maiÅpenStengt
Fredag 27. maiStengtÅpen
Høst 2022DatoInnholdSkoledager
AugustTirsdag 2. august Oppstart SFO 
 Mandag 22. augustSkolestart8
September  22
OktoberTorsdag 6. og fredag 7. oktoberHøstferie19
NovemberMandag 14. og tirsdag 15. novemberFridag20
DesemberTirsdag 20. desember
Fredag 23. desember
Siste skoledag

Siste dag SFO
14
Antall skoledager høst 2022: 83
 
Vår 2023DatoInnholdSkoledager
JanuarTirsdag 3. januarFørste skoledag
Oppstart SFO
21
Februar  20
MarsMandag 6. til og med fredag 10. marsVinterferie18
AprilMandag 3. til og med mandag 10. aprilPåskeferie14
MaiMandag 1. mai

Onsdag 17. mai
Torsdag 18. mai

Fredag 19. mai
Mandag 29. mai
Offentlig høytidsdag
Grunnlovsdag
Kristi himmelfartsdag
Fridag elever
2. pinsedag
18
JuniTorsdag 22. juni
Fredag 30. juni
Siste skoledag
Siste dag SFO
16
Antall skoledager vår 2023107
Antall dager hele året  190

Oversikt over fridager og stengte dager i skole, SFO og barnehage
SFO

 • Første åpningsdag etter sommerferien er tirsdag 2. august
 • Siste dag før jul er fredag 23. desember
 • I romjulen er åpningstiden klokken 0830–1430 (gjelder tirsdag 27., onsdag 28., torsdag 29. og fredag 30. desember)
 • Første åpningsdag etter jul er tirsdag 3. januar
 • SFO åpent i vinterferien fra 6.–10. mars
 • SFO åpent i påskeuken fra 3.– 5. april (redusert åpningstid onsdag 5. april)
 • Siste åpningsdag før sommerferien er fredag 30. juni
Fridager i skolenSFOBarnehage 
Mandag 1. augustStengtÅpen
Fredag 19. august (planleggingsdag SFO)StengtÅpen
Torsdag 6. oktober ÅpenStengt
Fredag 7. oktoberÅpenStengt
Mandag 14. novemberStengtStengt
Mandag 2. januarStengtStengt
Mandag 6. til og med fredag 10. mars (vinterferie)ÅpenÅpen
Fredag 28. aprilÅpenStengt
Fredag 19. maiStengtÅpen

Forskrift for ferie og fridager for skoler og barnehager:

 1. Forskrift om ferie og fridager for skoler og barnehager gir oversikt over ferier og elevfrie dager for elever i grunnskolen og voksenopplæringa.
 2. Oppstart av SFO og planleggingsdager i barnehagene og SFO framkommer av oppsettet.
 3. Skolestart og avslutning av skoleåret kan ikke endres av hver enkelt skole.
 4. Juleferie, vinterferie og påskeferie kan ikke endres av hver enkel skole.
 5. Endring av noen planleggingsdager kan gjøres etter behandling i samarbeidsorganene ved den noen skole og barnehage. Lokale endringsforslag for barne- og ungdomsskoler skal, før de vedtas i samarbeidsutvalget, være oversendt avgivende eller mottakende elevskole til uttalelse. Dette for å sikre at foresatte som har barn på begge undervisningstrinn, blir hørt i saken.
 6. Eventuelle endringer må skolen informere om til foreldrene og avdeling for oppvekst og utdanning.
Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.