En endring gjør at alle barn født innen utgangen av oktober 2015 har rett på barnehageplass i Tromsø kommune, dersom de søker innen 1. april. Ønsket oppstart må være senest 31. oktober 2016. Barna har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Det er derfor ikke nødvendig å si ja til plass tidligere, dersom dere ikke ønsker det.
Søknadsfrister:
  • Barn født før 31. august 2015: 1. mars 2016
  • Barn født fra 1. september- 31 oktober: 1. april 2016

Søk om barnehageplass

Hvorfor får flere barn plass i år?

Kunnskapsdepartementet har foreslått en endring i barnehageloven, som vil gi barn født i september og oktober rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Denne endringen vil sannsynligvis komme før neste barnehageår, derfor legger Tromsø kommune til rette for dette allerede nå.

Dersom jeg allerede har søkt, må jeg søke på nytt?

Nei, men hvis du har barn født fra 1. sept. til 31. oktober og vil endre noe på søknaden må du gjøre det innen 01.04.2016. For barn født før 31. august 2015 er fristen 1. mars.

Når får jeg svar?

De aller fleste vil få i løpet av uke 15 og alle vi ha fått svar innen 30.04.16