I Tromsø kommune er det 23 barneskoler. Bruk høyre meny for direkte lenker til skolenes informasjon.

Nærhet til naturen
Alle skolene i Tromsø har nærhet til skog og mark. Lek, læring og aktivitet i naturen er derfor en selvfølgelighet for våre elevene i skoletida og i SFO. Gode utemiljøer rundt skolene gjør også at skoleplassen er et godt tilholdssted på fritida.