Vi har behov for flere engasjerte, dyktige tilsynspersoner som kan ta på seg oppdrag med tilsyn i fosterhjem og under samvær mellom barn og foreldre.

Vi søker tydelige og trygge voksenpersoner som kan observere, lytte og har god skriftlig fremstillingsevne. Det er en fordel med utdanning og erfaring fra arbeid med barn og familie.

Det er lønnet oppdrag av ulikt omfang og varighet, arbeidet kan være både på dagtid, ettermiddag og i helger. Lønn varierer utfra hvilket oppdrag en har. Dagens satser er fra kr 253 til kr 290 pr. time.

Det vil bli innhentet avgrenset politiattest før oppstart.

Kontaktopplysninger og mer info:
For mer informasjon og hvordan du kan bidra, besøk Barneverntjenestens nettside her og klikk på «Slik kan du bidra».

Du er velkommen til å kontakte ressursavdelingen ved;

Linda Strand Eriksen, tlf 474 55 209, linda.strand.eriksen@tromso.kommune.no eller;

Torill Nymo, tlf. 488 97 725, torill.nymo@tromso.kommune.no