Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker. Ønsker du hjelp eller veiledning kan Boligkontoret hjelpe deg med dine spørsmål.

Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Utbetaling skjer den 20. i påfølgende måned.