Åpning Bemanningskontoret
Bemanningskontor oppfølgingstjenesten er en nyopprettet enhet med ansvar for turnusplanlegging og bemanningsformidling i Seksjon for oppfølgingstjenester. Bemanningskontorets målsetting er heltidskultur, kvalitet og kompetanse.

Bemanningskontoret skal strekke seg etter Tromsø kommunes visjon "sammen for et varmt og livskraftig Tromsø" gjennom å være en varm og inkluderende arbeidsplass med annerkjennelse og respekt for hverandre. Vi skal være brobygger for å skape nettverk og fellesskap gjennom samhandling og åpenhet. Kreativitet og egasjement skal stå i fokus og sammen skal vi finne de beste løsningene for å skape trygghet og kvalitet i arbeidsmiljø og for brukeren.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Stakkevollvegen 51, 9010 Tromsø
Postadresse: Tromsø kommune, Rådhuset, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø

Felles e-post (postmottak)
 
Enhetsleder Kirsti Haldorsen
Telefon: 908 63 661
 
Prosjektleder: Trine Helberg
Telefon: 906 47 630
 
Personalkonsulent Guri Røv
Telefon: 976 76 662

Avdelingsleder Marius Bredesen
Telefon: 481 46 500

Avdelingsleder Lena Stormo
Telefon: 915 73 889

Avdelingsleder Oddbjørn Løvås Karlsen
​Telefon: 930 48 338

Ressursbasen
Felles e-post 
Felles telefonnr: 908 42 829

Åpningstider:
Mandag- fredag kl 07.00- 17.00
Søndag kl 16.00- 21.00.
Lørdag stengt, Helligdager stengt

Enheten består av

  • Administrasjon; enhetsleder, avdelingsledere, personalkonsulent og administrasjonskonsulent.
  • Ressursbasekonsulenter; Oppgaver knyttet til turnusplanlegging og vaktinnleie for hele seksjonen. Lage turnus etter gjeldende regelverk og bestilling fra avdelingsledere, fordele vandrevakter etter behov, avviksregistrering og innleie av tilkallingsvikarer.
  • Vandrevakter: Ansatte som har sitt faste arbeidsforhold i Bemanningskontoret og som leies ut til avdelinger for korte og lange vikariater og timesoppdrag. Dersom en vandrevakt ikke er utlånt på forhånd er oppmøtestedet Bemanningskontoret ved vaktstart.
  • Vikarer: Vikar etter tilkalling. Tildeles vakter fra Bemanningskontoret etter gjensidig avtale.