"Overordna plan for beredskap og krisehandtering" definerer kommunens strategiske kriseledelse og operative krisestab, og omfatter ellers bl.a. en særskilt plan for kommunikasjon under kriser. Planen er basert på en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, slik sivilbeskyttelsesloven stiller krav om.

Administrasjonssjefen har ansvaret for kommunens overordna beredskap. 

  • Informasjon i tilknytning til skadested, skadde, pårørende og andre direkte berørte er politiets ansvar. Kommunens informasjonsansvar i forbindelse med alvorlige hendelser gjelder allmennheten og sekundærvirkningene av hendelsen.
  • Ved kriser vil nettstedet til Tromsø kommune endres og tilpasses aktuell krisesituasjon.
  • I vintersesongen (desember - april) har kommunen et eget overvåkingsprogram for snøskredfare, der målet er å skaffe beslutningsgrunnlag for tiltak dersom områder med boligbebyggelse skulle bli utsatt for stor snøskredfare. Dette gjøres i nært samarbeid med Værvarslinga for Nord-Norge, Norges Geotekniske Institutt og politiet. Det er politimesteren som kan gjøre vedtak om tvungen evakuering. Vedtak om evakuering skjer normalt etter råd fra Norges Geotekniske Institutt.
Nyttige lenker
Overordna plan for beredskap og krisehandtering (DOC) (PDF)