Overordnet beredskapsplan for Tromsø kommune består av en administrativ del og en operativ del. Administrativ del er offentlig tilgjengelig. 

Operativ del av beredskapsplanverket er unntatt offentlighet med hjemmel i offentlighetslovens § 21 og § 24.