Rettssaken etter terrorhandlingene 22. juli starter mandag 16. april, og i forbindelse med dette forsterker Tromsø kommunes støttegruppe beredskapen. Fornærmede, etterlatte og pårørende etter hendelsen har mulighet til å følge overføring av rettssaken direkte i Nord-Troms tingrett, og her vil kommunens støttegruppe være til stede, sammen med frivillige fra Røde Kors. Beredskapen vil tilpasses gangen i rettssaken.

Vår døgnåpne støttetelefon vil også være åpen fram til rettssaken er avsluttet i juni, og om du eller noen av dine har behov for hjelp eller råd kan dere ta kontakt på telefon 474 66 400.

Koordinator Lisbeth Straumsnes kan også kontaktes:
tlf. 919 12 588
 
Senter for Krisepsykologi har utarbeidet et hefte med råd i forbindelse med rettssaken. Les mer på www.krisepsyk.no
 
Ved behov for akutt helsehjelp er det viktig at du tar kontakt med din fastlege, eller Legevakta utenom fastlegens åpningstid.
Andre nyttige kontakter/adresser:
 
Helsestasjon for ungdom v/Randi Elisabeth Olsen
Fr.Langesgt. 29, 9008 Tromsø
Tlf: 77 69 78 61
Mobil: 476 73 45

 

Familievernkontoret i Tromsø

466 15 620

 
Nasjonal støttegruppe for 22. juli-hendelsen

 

Mer informasjon på disse sidene

helsenorge.no - på denne siden finner du informasjon om sorg og sorgreaksjoner hos barn og unge, råd til deg som har opplevd katastrofen, råd til familie og venner av de som har opplevd katastrofen, hvordan snakke med barn om katastrofen og hvordan snakke med barn om medieinntrykk.

Barneombudets råd for hvordan man kan snakke med barn om kritiske hendelser

Utdanningsdirektoratets skriv om tragedien

Tromsø kommunes handlingsplan for alvorlige ulykker, dødsfall og sorgarbeid - for skoler og barnehager.

Beredskapsplan ved kritiske hendelser - for barnehager.