Skal du søke bevilling eller gjøre endringer?

Skal du ta en av prøvene?

Dersom du skal ta en av prøvene, ring 77 79 00 00 for å bestille time.

Regler for salgs- og skjenkesteder

Om du har fått bevilling er du ansvarlig for å sette deg inn i og følge regelverket. Her har vi samlet en oversikt over det viktigste du må vite for god drift.

Skjema for omsetningsoppgave

Ansvarlig vertskap

En sentral del av ansvarlig alkoholhåndtering er at de ansatte på salgs- og skjenkesteder får opplæring i alkoholloven og situasjonshåndtering.

For å øke kompetansen hos ansatte i salgs- og skjenkebransjen kjører Tromsø kommune kurs i Ansvarlig vertskap.

Neste kurs blir våren 20201
Sted: Kommunestyresalen, Rådhuset. 
Det koster 200 kroner per kurs. Dette må betales før kurset gjennomføres.
  • VIPPS til 109624 eller betal til konto 4750 19 46032
  • Overføringen/innbetalingen MÅ merkes med referanse: 16215-2423-21061, samt navn på deltaker og hvilken plass dere arbeider på. 

Festivaler

Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000 er skjenketiden til klokken 03.00 f.o.m første t.o.m siste festivaldag.

Dette gjelder følgende festivaler:
  • Bukta festivalen
  • Rakettnatt
  • Nordlys festivalen
  • Tromsø Internationale filmfestival 

Tobakk

Tromsø kommune skal fra 1.1.2018 føre tilsyn med registrerte detaljister som selger tobakksvarer og surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet skal føre tilsyn med grossistene. Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter fra næringen. 

Hensikten med den nye ordningen er å bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven, og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige (jf. tobakksskadeloven kapittel 2).
 
Alle som selger tobakk og tobakkssurogater må registrere seg.