Skal du søke bevilling eller gjøre endringer?

Skal du ta en av prøvene?

Dersom du skal ta en av prøvene, ring 77 79 00 00 for å bestille time.

Regler for salgs- og skjenkesteder

Om du har fått bevilling er du ansvarlig for å sette deg inn i og følge regelverket. Her har vi samlet en oversikt over det viktigste du må vite for god drift.

Skjema for omsetningsoppgave

Ansvarlig vertskap

En sentral del av ansvarlig alkoholhåndtering er at de ansatte på skjenkesteder får opplæring i alkoholloven og situasjonshåndtering.

For å øke kompetansen hos ansatte i skjenkebransjen kjører Tromsø kommune kurs i Ansvarlig vertskap.

Neste kurs er 29. oktober 2018, på Rådhuset. Klokken 16.00 - 21.00.    

Festivaler

Under festivaler med samlet deltakerantall over 10 000 er skjenketiden til klokken 03.00 f.o.m første t.o.m siste festivaldag.
Dette gjelder følgende festivaler:
Bukta festivalen.
Rakettnatt
Nordlys festivalen.
Tromsø Internationale filmfestival .

Tobakk

Tromsø kommune skal fra 1.1.2018 føre tilsyn med registrerte detaljister som selger
tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus. Helsedirektoratet skal føre
tilsyn med grossistene. Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter
fra næringen. 

Hensikten med den nye ordningen er å bedre salgsstedenes overholdelse av
tobakksskadeloven, og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til
mindreårige (jf. tobakksskadeloven kapittel 2).
 
Alle som selger tobakk og tobakkssurogater, som f. eks. e-sigaretter, må registrere seg. 
Sjekk Helsedirektoratets nettside for informasjon om registrering.

Les mer om tilsynsavgiften her.

Du finner mer informasjon på Helsedirektoratets nettsider.