Bibliofil fungerer som ditt digitale lånekort. Har du glemt lånekortet hjemme? Ingen problem. Har du mobil kan du laste ned Bibliofil sin app fra enten Apple Store eller Google Play og få tilgang til lånekortet ditt.

Dette er en app som gjør det lett for deg å finne fram til lånetjenester som biblioteket tilbyr. Du starter opp appen og velger ditt bibliotek. Du har så full tilgang til søking, reservering og dine sider hos biblioteket. Logg inn på vanlig måte med lånernummer og PIN.

Du kan raskt og enkelt velge nytt bibliotek fra menyen øverst på skjermen. Appen gir tilgang til alle bibliotek som benytter biblioteksystemet Bibliofil.

Ved utlån på automat uten vanlig lånekort kan du også låne ved hjelp av en QR-kodeskanner på egen mobilelefon få tilgang til å låne. Avles QR-kode som er på automat-skjermen. Ved første gangs bruk av QR-koden registrerer du lånenummer og PIN-kode. Siden kan du logge på uten å registrere, mobilen har lagret info i QR-kode-appen.

English

Bibliofil is your digital library card. First, download the app, Bibliofil, from Apple Store or Google Play to gain access to your library card.

This app makes it easy to see all library services related to borrowing books. Start Bibliofil and choose your library. Now you have full access to searches, reservations and your own page. Log in with your library card number and PIN code.

You can easily choose another library from the top menu. The app will show all libraries that use Bibliofil.

Books may also be borrowed by using a QR scanning app on your cell phone. Do this from the machine where you borrow books. Once the QR app is installed on your cell phone, scan the QR code then on the machine monitor. First time users will need to register their library card number and PIN code. Afterwards, you can log in without having to register.