Nasjonalbiblioteket prøver ut en ny søketjeneste. Du kan nå søke i basen og bestille materiell. Når boka kommer til ditt bibliotek i Tromsø, får du beskjed om henting på vanlig måte. Du må ha nasjonalt lånekort for å bruke denne tjenesten. Vi er i en testfase.

Gi oss tilbakemelding på bibsok@nb.no om hva du synes om Biblioteksøk.