Satsningsområde

Vårt satsningsområde er «Barns trivsel – voksnes ansvar», forebyggende arbeid mot mobbing.
Gode erfaringer gjennom trygge relasjoner styrker barnets selvbilde, øker trivselen og bidrar til positiv utvikling. Når barnet føler seg trygt og godt ivaretatt er utgangspunktet for læring og mestring det beste. Det kreves et målrettet og tålmodig arbeid fra de voksnes side for å få en barnegruppe til å fungere positivt for alle barn.Jevnaldrende har stor betydning for barnas samspillferdigheter, og barnehagen er en viktig arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse handler om mer enn høflighet og folkeskikk, det dreier seg om å lykkes i omgang med andre. Om å kunne hevde seg selv, sine egne meninger og kunne stå for noe samtidig som man tar hensyn til andre i et fellesskap. For å kunne utvikle den sosiale kompetansen og fungere i lek med andre barn er det viktig at barna utvikler et funksjonelt språk. Språkutvikling er derfor også noe vi hele tiden har i fokus.

Planer

Her kan du laste ned våre planer: