Skolens hjemmeside

Bjerkaker skole har en flott beliggenhet i en bydel med økende elevtall. Vi har rundt 325 elever fordelt på 1. - 7. trinn. Skolen er organisert i fire læringsbaser samt egne avdelinger for praktisk-estetiske fag. Lærerne jobber i team på klassetrinnene og eleven bytter kontaktlærer etter 4. klasse.

Skolen har status som universitetsskole. Det betyr at vi har forpliktet oss til et tett samarbeid med UiT i forhold til lærerutdanning og forskning. Syv av våre lærere er praksislærere. 

Vi har lange tradisjoner på å satse på kultur og fysisk aktivitet. Blant annet har vi startet opp med Trivselsprogrammet, som vektlegger sosialt samhold og aktiviteter i utetida i regi av elevene.