18. - 23. august kan du blant annet bli med på dette:

Søndag 18. – Barnas fest; Global Family Day
Mandag 19. – Seminar; Tales from Two Cities
Tirsdag 20. – Seminar; Sterke og robuste barn
Torsdag 22. – Festival; Rakettnatt Global
Fredag 23. – Seminar; Mangfold i kulturlivet

Se hele programmet og les mer om våre arrangementer på facebook.com/tromsoglobal 

Tromsø Global (tidligere kjent som Internasjonal uke), er et initiativ fra Tromsø kommune i samarbeid med byens frivillige lag og foreninger. Målet er å bidra til kulturelt mangfold. Sammen skal vi synliggjøre og feire det flerkulturelle mangfoldet i Tromsø!