Kommunestyret vedtok 28. oktober at stillingen som ny kommunedirektør tilbys Stig Tore Johnsen.

Arbeidsgiverutvalget, bestående av ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap), varaordfører Marlene Berntsen Bråthen (Sp) og kommunestyrerepresentant Morten Skandfer (V), fikk fullmakt til å forhandle fram arbeidsavtale med Johnsen.
 
Forhandlingene er gjennomført og kontrakten er nå underskrevet. Johnsen tiltrer i stillingen som kommunedirektør 1. februar 2021.

– Spennende
– Jeg vil først si at jeg takker for tilliten. Dette blir veldig spennende og jeg gleder meg til å begynne i jobben og til å møte mine nye kolleger, sier Stig Tore Johnsen.
 
Arbeidet med å ansette ny kommunedirektør startet rett før sommeren 2020. Stillingen ble utlyst i august og totalt ti søkere har vært vurdert.

Lover å ta Johnsen godt imot
– Dette har vært en spennende prosess. Jeg er overbevist om at Stig Tore Johnsen er rett person på rett plass. Vi gleder oss til å starte opp med den nye kommunedirektøren, og vi skal sørge for å ta ham imot på en god måte. Dette ser jeg virkelig frem til, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen.
 
Ordføreren takker Hult
Samme dato som Johnsen tiltrer, går Mari Enoksen Hult tilbake til sin ordinære stilling som stabssjef.

– Jeg vil rette en stor takk til Hult for jobben hun har gjort og fortsatt vil gjøre som konstituert kommunedirektør frem til utgangen av januar, sier ordfører Wilhelmsen.

Johnsen får en årslønn på 1,5 millioner kroner, inklusivt alle tillegg.

(Ingressfoto: Ørjan Bertelsen)