Vår avdeling tilbyr oppfølging og helsehjelp til mennesker bosatt i boenheter tilknyttet avdelingen, der mennesker med alvorlige psykiske lidelser og/ eller rusproblematikk har behov for psykisk helsehjelp, botrening og hjemmebaserte tjenester.
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging og innkjøp
  • Hjelp til å søke sosial kontakt med andre mennesker, ved å bruke seg av ulike aktivitetstilbud som for eksempel turer, bowling, kino, fotballkamper og tilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Værftet aktivitetssenter,  Aktiv på dagtid eller Fontenehuset
  • Støtte-, motiveringssamtaler og endringsarbeid
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Råd, veiledning og hjelp til utarbeidelse av individuell plan (IP)
Hver bruker får tildelt to faste kontaktpersoner. Vår tilbud gis på dagtid, kveldstid og i helgene. Tildeling av tjenester gjøres etter behandling av egensøknad som sendes til Tildelingskontoret for omsorgstjenester

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sjøgata 2, 1. etasje, 9008 Tromsø

Telefon: 46 80 21 29

Infosentralen
Telefon: 91 52 76 90
E-post: infosentralen.psykiskhelserus@tromso.kommune.no

Avdelingsleder Malinee Andersson
Telefon: 95 01 63 14