Bøya boligtjeneste gir døgnkontinuerlig oppfølging til 20 beboere med omfattende psykiske lidelser og/eller rusproblemer som har utstrakt behov for oppfølging, støtte og bistand. Avdelingen har tverrfaglig utdannete medarbeider som er organisert i to team, med felles turnus og knyttet til faste brukergrupper.

Kontakt oss

Avdelingsleder
Linn Veronica Paulsen
Telefon: 77 79 15 04/ 977 07 958

Post-/besøkadresse
Bøya boligtjeneste
Åsgårdvegen 9
9016 Tromsø
psykiatrisk.boligtjeneste@tromso.kommune.no

Øvrige telefoner:
Lars Eriksensvei 19/20 (A/B-huset)
Telefon: 489 97 369/ 469 05 318
Nordslettveien 13/14 (C/F-huset)
Telefon: 489 97 361/ 906 80 196

Tjenestetilbud

Målet er gjennom aktiv rehabilitering og relasjonsbygging å bidra til en mer selvstendig tilværelse, styrke boevne og støtte til å komme videre i aktiviteter eller tilrettelagte arbeidstiltak:
  • Hjelp til selvhjelp og mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning
  • Tilrettelegging for aktiv rehabilitering bl.a. ved å benytte seg av ulike aktiviteter tilknyttet Værftet aktivitetssenter, Aktiv på dagtid og Fontenehuset
  • Skape et trygt miljø og etablere et godt samarbeid med familie og det sosiale nettverket
  • Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan ved å ivareta personlige interesser
  • Hjelp til administrering av medikamenter