Vi har de siste årene fått mange nye store boligområder i Tromsø kommune. For å bli litt bedre kjent med utviklingen i disse nye områdene, presenterer vi statistikk rundt tema bolig og befolkning.

Tallene viser når boligveksten har kommet og med hvilke boligtyper og -størrelser. Det vises også samlet befolkningsvekst samt alders- og kjønnsfordeling.
 
Statistikken er fra Statistisk sentralbyrå via programvaren Kompas, og er basert på grunnlagsdata med geografisk kobling til grunnkrets. Grunnkretsinndelingen passer ikke helt med områdenes geografiske avgrensning, men det gir likevel et bra inntrykk av boligbyggingen og befolkningsutviklingen.

Følgende områder er tatt med: Strandkanten, Bjerkakerfjæra, Fagereng, Kræmerområdet, Tomasjordnes, Strand og Workinnmarka.