Skolens hjemmeside 

Borgtun skole er en av Tromsøs eldste skoler, med rundt 300 elever fordelt på 1. til 7. trinn. Elevtallet endres i løpet av året siden vi har en innføringsklasse for elever med norsk som andrespråk. Elevene flytter til nærskolen når norskferdighetene er gode nok, og derfor vil elevtallet være i konstant endring. Skolen er teamorganisert med felles planlegging og samordning av undervisning/opplæring.