Mellom klokken 09.00 og 16.00 vil derfor huset i Straumsvegen 454 stå i full fyr.
- 12 personer fra beredskapsenheten skal gjennom dagen ha flere øvelser i forbindelse med denne brannen. Folk vil kunne se både røyk og åpne flammer, men det er altså ingen fare på ferde her denne dagen. Vi øver på hele utrykningsprosessen og slokkemetoder, forteller Jørgen Mauno Johansen, leder for beredskapsenheten i Brann og redning.