Facebook: Breivikeidet utviklingslag

Nettside: Breivikeidet utviklingslag

Bygda ligger ved kommunens grense mot Lyngen. Riksveg 91 går gjennom bygda, og forbindes med nordfylket via 25 minutters fergesamband over Ullsfjorden. Fra bygda går også fylkesveien til Sjursnes. Avstanden til Tromsø sentrum er 50 km, med reisetid ca 40 minutter. Lagets område er skolekretsen fra Bjørnskarelva til fergeleiet på Breivikeidet. Hoveddelen av de sysselsatte pendler inn til sentrum. En del driver med jordbruk, fiske, anleggs- og transportvirksomhet.

 
Næringsmessig potensiale: Store mengder skog, dolomitt og grusforekomster. Store friluftsområder, med kommunens største elgstamme og lakseelv.