Britt Elin Steinveg (51) blir ny administrasjonssjef i Tromsø kommune. Steinveg er i dag assisterende universitetsdirektør i Tromsø, og vil begynne i jobben som administrasjonssjef så snart som mulig etter 1. juli.
– Jeg ser frem til spennende og utfordrende oppgaver, og ikke minst til å bli kjent med de ansatte. Sammen skal vi sørge for at kommunen også i fremtiden gir innbyggerne best mulig tilbud og tjenester. Vi skal også styrke Tromsøs posisjon som arktisk hovedstad; Det gjør vi med å videreutvikle samarbeidsarenaer og en velfungerende kommune i førersetet, sier Steinveg.

Britt Elin Steinveg har siden 2009 vært assisterende universitetsdirektør ved Universitetet i Tromsø. Før den tid var hun høgskoledirektør ved Høgskolen i Tromsø. Hun har ledet store omstillings- og forbedringsprosesser, blant annet fusjoner mellom høgskoler og Universitetet i Tromsø. Steinveg har også bakgrunn fra rådmannsetaten i Troms fylkeskommune og som lærer. Hun har en bred ledelse- og økonomiutdanning.
– Vi har funnet den perfekte kandidaten for jobben. En lagbygger med stor arbeidskapasitet og bred erfaring, som har solid forståelse for de oppgaver og utfordringer kommunen har. Jeg ser virkelig frem til å få Britt-Elin på laget og samarbeide tett med henne, sier byrådsleder Kristin Røymo.

Steinveg ble tilbudt jobben som administrasjonssjef i kommunestyret i dag. Stillingen er en åremålsstilling med seks års varighet, og er opprettet som følge av overgangen fra parlamentarismen til formannskap. Steinveg blir kommunens øverste administrative leder.

En intervjugruppe bestående av ordfører Jarle Aarbakke, byrådsleder Kristin Røymo og Anna Amdal Fyhn (H) og hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Fred Magne Johansen har ledet arbeidet med å finne den nye administrasjonssjefen.