Word-maler

Brevmal.jpgDet er faste maler for logo, fargebruk og plassering av tekst, for å sikre at Tromsø kommune framstår på en helhetlig og tydelig måte. Mange henter malene i sakssystemer, men de vil også gjøres tilgjengelig i Office-programmene. 

Følgende maler er tilgjengelig i Office-pakken til alle ansatte:
  • Brevmal (Word)
  • Notat (Word)
  • Møtereferat (Word)
  • Møteinnkalling (Word)
  • Rapport (Word)
  • PowerPoint-presentasjon (PowerPoint)

Brosjyrer og trykksaker

Brosjyre eksempel blått felt 2.jpgDet er fast definert hvor logo, bilder, overskrifter og andre designelementer skal plasseres. 

Fleksibiliteten ligger i valg av bilder, samt plassering og størrelse på det blå feltet (Pantone Process Blue) som holder overskriften.

Retningslinjene skal sørge for at vi over tid er gjenkjennelige.
  1. Logoen skal være i anvist størrelse (høyde = 18 mm)
  2. Det skal være hvitt mellom det mørkeblå feltet og kommunevåpenet på forsiden.
  3. Forsiden kan følge malen som er vist her, eller oppsettet under grafisk element/fotogrid.
  4. Her kan du laste ned forsidegrids for ulike brosjyreformater.