Nærbilde av en persons hender. Vedkommede har hvite hansker og blar i arkivmateriale.

Arkivene er tilgjengelig fra vår lesesal i hovedbiblioteket i lesesalens åpningstid: Tirsdag kl. 09.00 -15.00. Hvis du bestiller på forhånd, kan arkivmaterialet liggende klart når du kommer. I arkivkatalogene får du oversikt over hvilket materiale som er ordnet og tilgjengelig for søk.

Gjestene på lesesalen skal registrere seg i besøksprotokollen og sette seg inn i reglement for bruk av arkivsaker før materialet utleveres. Lesesalsinspektøren gir veiledning i søk og bruk av materialet.

Det er ikke lov å låne med seg materiale hjem, men man kan få tatt kopier av materialet ved henvendelse til lesesalsvakten. Kopiavgiften er 3 kroner for sorthvittkopier og 6 kroner for fargekopier.

Unntatt offentlighet
Noe av arkivet er unntatt offentlighet, men parter i saken og forskere kan søke innsyn. Vi gjør oppmerksom på at forespørsler om innsyn i pasientjournaler, barnevernsjournaler, PPT-journaler og liknende skal rettes til den enheten som har produsert mappene.

Annen veiledning og bruk
Vi gir veiledning og svar på telefon, e-post og brev, og gjør også enkle søk i arkivene. I slike tilfeller ønsker vi skriftlig henvendelse – gjerne på e-post – med mest mulig detaljerte opplysninger om hva saken gjelder. Oppgi navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.