Den borgerlige alliansen overtok en kommuneøkonomi i ubalanse. Kommunen ville fått et overforbruk på 51 millioner i 2012 dersom det ikke ble iverksatt tiltak. For å bøte på dette har alliansen for 2012 tatt ned driften med 29 millioner kroner. Alliansen kom ikke helt i mål, og må derfor bruke 22 millioner kroner i “engangspenger” fra fond. Enkelt forklart har alliansen kjøpt seg tid for å rette opp skuta.

Tromsø kommune har gjennom 2011 brukt mer penger enn hva den har. Derfor blir 2012 et tøft år. Overforbruket skal tas ned, og samtidig skal det skapes handlingsrom for nye tiltak. Det krever nytenkning.

- Den borgerlige alliansen har heldigvis andre verktøy enn våre forgjengere. Utover 2012 vil byrådet meisle fram en politikk som kommunestyret blir invitert til å vedta. 2012 blir et år hvor vi staker ut kursen, men hvor vi fremdeles må slite med konsekvensene av våre forgjengeres politikk, sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen.

- Vi skal ta flere hender i bruk. Det blir knallhard jobbing i hele organisasjonen utover 2012. Byrådet vil fremme saker for behandling i kommunestyret som går på å bedre økonomien. På den andre siden vil vi gjerne få sagt at ikke alt blir svart heller. Det handler om å skape et mulighetsrom, sier Hilmarsen.

29 millioner kroner i effektivisering og kutt i et budsjett som har en utgiftsside på langt over 3.000 millioner kroner synes kanskje ikke som mye, men det svir. På den andre side har byrådet prioritert enkelte områder. Helse og omsorg, samt barnehagene, er lyspunktene i årets budsjett. De er til sammen oppfinansiert med over 150 millioner kroner. Det er også lyspunkter å se på investeringssiden.

- Vi har satt av 1,9 milliarder kroner i investeringer i fireårsperioden. Vi legger ikke skjul på at det er ekspansivt, men med de tiltakene som settes i verk på å skaffe balanse i driften, er vi sikre på at det skal holde, sier finansbyråd Line Fusdahl.

Byrådsleder Øyvind Hilmarsen gikk til valg på bygging av svømmeanlegg i Tromsø. I hans første budsjett ligger anlegget inne med 380 millioner kroner. Byrådslederen minner om at regningen ikke blir så stor som det avsatte beløpet.

- Andre skal være med å betale for svømmeanlegget, så regningen blir betydelig lavere for kommunen. Jeg er også fornøyd med at Sommerlyst skole, Brensholmen skole, Otium og alle de andre investeringene ligger inne, sier Hilmarsen.