Hjelp, veiledning eller forhåndskonferanse

Kort fortalt

 • Før du går i gang med et prosjekt, kan det være nyttig å snakke med noen i kommunen.
 • Du får mulighet til å fortelle om planene dine og få informasjon og råd til søknadsprosessen.  
 • Du kan velge mellom veiledning eller forhåndskonferanse.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her på våre nettsider, kan du ringe og få hjelp med generelle spørsmål om byggesak.

Tidspunkt: Mandager, onsdager og torsdager mellom klokken 09:00 og 15:00. Du ringer da kommunens sentralbord (se "Kontakt oss" under).

Hvem er det for? 
Privatpersoner som skal søke selv og veiledningen er gratis. Her kan du få mer spesifikk hjelp med din sak enn ved å ringe oss via sentralbordet.

Hvem veileder hvor og når? 
Du må bestille time til veiledning ved å sende oss en e-post.

Husk å ha med bruksnummer, gårdsnummer eller veiadresse. Du må også skrive hva du tenker å gjøre. Du blir kontaktet av en saksbehandler, som enten kan gi veiledning på telefon eller at dere avtaler et møte.

Hvordan foregår veiledningen? 
Veilederne kan gi deg råd og veiledning i søknadsprosessen. De kan blant annet hjelpe deg med dette:

 • å finne fram det du trenger for å søke, som planer, kart og skjema
 • fortelle deg hvilke lover og regler du må følge, og hvordan du skal lese dem
 • gi deg råd om utfylling av søknadsskjema og eventuelle vedlegg
 • vise deg hvilke muligheter du har på eiendommen din

Får du dokumentasjon? 
Nei. Hvis du ønsker referat, må du be om forhåndskonferanse.

Hvem er det for? 
Alle som skal i gang med et byggeprosjekt eller planlegger større og omfattende byggesaker, kan bestille en forhåndskonferanse. For mindre prosjekter, er gratis veiledning ofte nok.

Hva koster forhåndskonferanse? 
Du finner en prisoversikt over hva dette koster her.

Hvem deltar, hvor og når? 
På en forhåndskonferanse deltar saksbehandlere fra kommunen i tillegg til representanter for andre relevante fagmyndigheter, for eksempel Avinor eller Statens vegvesen.

Kommunen vurderer hvilke myndigheter som bør være til stede, og sørger for å invitere dem. Også andre berørte vil kunne være med.

Be om forhåndskonferanse før du sender byggesøknaden og før du går i gang med prosjektering. Hvis fagfolk, for eksempel en entreprenør, søker på vegne av en privatperson, anbefaler vi at begge er med på forhåndskonferanse.

Bestill forhåndskonferanse
Du må bestille time til forhåndskonferanse.

Samtidig som du bestiller forhåndskonferansen, må du sende oss:

 • kart
 • beskrivelse av prosjektet
 • skisser
 • spørsmål du ønsker svar på

Du får et referat fra forhåndskonferansen.  

I dette skjemaet kan du bestille forhåndskonferanse. Alle felter merket med stjerne* er obligatoriske. Husk å ikke skrive sensitive personopplysninger.

Her kan du laste opp dokumenter, kart, tegninger og skisser som er nødvendig i byggesaken.
Ubegrenset antall filer kan lastes opp til dette feltet.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Servicetorget
Send e-post til servicetorget
Telefon: 77 79 00 00 – velg innvalg 1 når du ringer.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.