Seksjonering

Kort fortalt

  • Å seksjonere en eiendom innebærer å dele opp bruksenheter/leiligheter/arealer til egne panteobjekter. 
  • Eiendommen rundt er i utgangspunktet fellesareal, men dette kan også tinglyses som tilleggsdel til seksjonen.
  • Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Hvem som helst kan være søker/innsender, men eierne som er oppgitt i grunnboka må signere på søknaden.

Her finner du søknadsskjema.

Ta kontakt med seksjon for byutvikling om du har spørsmål.

Legg ved målsatte plantegninger av alle etasjer i alle bygg på eiendommen der det er avmerket hva hver seksjon disponerer.

Forslag til sameievedtekter (link).

Søknaden behandles av saksbehandler i kommunen og vedtaket sendes til tinglysing hos Kartverket.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.