Planer og andre saker til høring og offentlig ettersyn

Kort fortalt

  • I kommunen er det høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, arealplaner, kommuneplaner og andre ordninger.
  • Vi informerer berørte parter via brev. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.
  • På denne siden finner du alle planer og andre saker som er ute på høring og offentlig ettersyn.

Når vi har et forslag ute på høring, vil det si at kommunen ønsker å «høre» hva berørte parter har å si om planforslaget vi jobber med. Offentlig ettersyn betyr at vi gjør planforslaget tilgjengelig for alle.

Vi informerer berørte parter via brev og annonserer planforslaget i minst en avis. I tillegg legger vi ut plandokumentene i foajeen på rådhuset.

Plan 1931 for Ishavsbyen videregående skole legger opp til en samlokalisering og fornying av Ishavsbyen videregående skole og Fagskolen i Troms innenfor eksisterende område i Breivika gjennom en kompakt bygningsmasse.

Hele planforslaget finner du her. Planforslagene ligger også på servicetorget i rådhuset, Rådhusgata 2.

Frist: Kommentarer eller merknader til forslagene bes sendt innen 09. juli 2021 til:

Tromsø kommune, Byutvikling, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø eller postmottak@tromso.kommune.no.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.