Planer under oppstart

Kort fortalt

  • Private og offentlige aktører kan varsle oppstart av planarbeid.
  • Her finner du informasjon om hvordan du kan komme med merknader til planer som er i oppstartsfasen.

Når private eller offentlige aktører har satt i gang et planarbeid, skal dette varsles. Berørte i nærområdet varsles direkte om slik oppstart, men også andre kan komme med merknader. Varselet skal inneholde opplysning om planområdet, hvor man kan får mer informasjon og hvordan du kan sende inn merknader. Planer som er startet opp og annonsert finner du i vår kartportal under planer under arbeid.

Hvor: Beskrivelse av hvor planområdet ligger.

Hva: Kort tekst som beskriver planene. Husk klart språk!

Frist:

Kart: Her kan du se området som er berørt av den varslede planen. lenke til riktig kartlag i kommunekart 

Mer informasjon: Kontakt XX XX i XX  

E-post:  

Hvor: Beskrivelse av hvor planområdet ligger.

Hva: Kort tekst som beskriver planene. Husk klart språk!

Frist:

Kart: Her kan du se området som er berørt av den varslede planen. lenke til riktig kartlag i kommunekart 

Kontaktperson
tittel
Telefonnummer:

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.