Vann og avløp: Informasjon for næringslivet

Kort fortalt

 • Bedrifter og offentlige institusjoner i Tromsø er pålagt å ha vannmåler.
 • Målerstanden på vannmåleren registreres en gang i året.  
 • Finn informasjon og krav til fettutskiller og oljeutskiller.

Skal du installere vannmåler, må du kontakte en godkjent rørlegger som søker for deg. Ansvarlig søker må søke via ledningsportalen.no.

Hvis du skal demontere vannmåler, må du også ta kontakt med rørlegger.

Alle virksomheter som slipper ut mer fett enn en gjennomsnittlig husholdning skal ha fettutskiller.  

Skjema kommer

Dersom du er usikker om det gjelder din virksomhet, kan du sjekke dette i lokal forskrift for påslipp av fettholdig avløpsvann. Påslipp betyr det punktet hvor avløpsvannet fra bedriften går over i det kommunale ledningsnettet.

De viktigste kravene ved fettutskiller:

 • Installeringen skal gjøres av godkjente fagfolk.
 • Fettutskilleren skal være installert og dimensjonert etter norsk standard.  
 • Har du fettutskiller, må du registrere denne. Vil du få tilsendt skjema for registrering av fettutskiller? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.
 • Skal du installere ny fettutskiller, må godkjente fagfolk sende inn VA-søknad.  
 • Din bedrift må ha en avtale med et tømmefirma, som tømmer minst fire ganger i året.  
 • Utskilleren skal kontrolleres én gang i løpet av året. Det gjøres vanligvis når den tømmes.

Alle virksomheter med oljeholdig avløpsvann, for eksempel verksteder, bilvaskehaller og bensinstasjoner, skal ha oljeutskiller montert.

Skjema kommer

De viktigste kravene ved oljeutskiller:

 • Installering av oljeutskiller skal gjøres av godkjente fagfolk, som må sende inn VA-søknad.
 • Alle bedrifter med oljeholdig avløpsvann må ha tillatelse for påslipp av oljeholdig avløpsvann til det kommunale avløpsnettet. Vil du få tilsendt søknadsskjema for påslipp av oljeholdig avløpsvann? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.
 • Nye oljeutskillere skal ha prøvetakingskum. Du må ta prøve av utløpsvannet fra utskilleren én gang i året. Oljekonsentrasjonen skal ikke overstige 50 milligram per liter (mg/l). 
 • Oljeutskilleren skal tømmes og kontrolleres minst én gang i året og oftere ved behov.  
 • Utløpet fra oljeutskilleren skal føres inn på kommunal spillvannsledning.
 • Spillolje skal samles i spilloljetanker eller oljefat, og ikke føres til avløpsnettet eller oljeutskilleren.
 • Du må ha på plass metoder for å suge opp olje fra gulv.

Se forskrift om krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Vil du få tilsendt VA-normen for Tromsø kommune? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.

Vil du få tilsendt hovedplan for vann og avløp 2015–2030 (fullversjon eller kortversjon) for Tromsø kommune? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10.

Vil du få tilsendt veileder for utarbeidelse av VAO-rammeplan? Ta kontakt med kundeservice på e-post eller på telefon 91 69 12 10. 

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.