Entreprenøren har behov for å skifte ut massene i hele veibanen for at sluttresultatet skal bli så bra som vi ønsker. Veien blir derfor stengt fra rundkjøringen ved Kvaløyvegen og til Bregnevegen. Omkjøring blir Holtvegen, Tverrforbindelsen eller tunnelen til sentrum.
 
Beboere/bedrifter
Stengingen vil berøre både beboere og bedrifter i området. De vil kunne ferdes som følger, i to ulike perioder:

15.-24. juli: Omkjøring via Holtvegen og til Langnesvegen fra øst.
Fra 23. juli vil det også være mulig for beboere og bedrifter i området å kjøre inn i Langnesvegen fra rundkjøringen ved Kvaløyvegen og inn Sjølundvegen.

All omkjøring blir skiltet. Skiltingen er til enhver tid det som gjelder for all ferdsel.

Beboere i Workinnmarka vil kunne kjøre inn Huldervegen og Alvevegen som normalt via Langnesvegen fra øst (nedover fra Prestvannet).

Buss
Buss 28 kjører via Huldervegen i hele perioden fra 15. juli-19. august.
Buss 26 kjører via Sjølundvegen fra 23. juli.
 
For mer informasjon se www.tromskortet.no
 
Gående og syklister
Vi oppfordrer alle myke trafikanter til å bruke andre traseer i løpet av hele anleggsperioden.