Seminaret er i utgangspunktet rettet mot profesjonelle aktører i byggebransjen, for å gjøre prosessen med byggesøknader enklere. Mangelfulle søknader fører til forsinkelser og merarbeid både for søker og kommunen. Derfor ønsker vi å gi en god innføring i hvilke krav som stilles til byggesøknader. 

I løpet av formiddagen vil du få en innføring i hvilke krav som stilles til søknader, nye overvannskrav i henhold til TEK 17, krav til heis og dispensasjonspraksisen i kommunen. Dispensasjonspraksisen er strammet inn, og flere saker må nå behandles som planendringer - spesielt når det gjelder nye planer. 

Seminaret er åpent for alle! Det kreves ingen påmelding eller deltakeravgift. 

Her er pdf av presentasjonene fra seminaret:
Bransjedag-dispensasjonspraksis 2017.pdf
Heis - Kjetil Brekmo.pdf
Høyder - Kjetil Brekmo.pdf
Overvann - Kjetil Brekmo.pdf
Presentasjon-krav til søknad.pdf
Program 2017.pdf