Besøksadresse: Strandvegen 8, 9007 Tromsø (i det gamle teorifagbygget)
Postadresse: Rådhuset, Pb.6900, 9299 Tromsø

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01
E-post: postmottak@tromso.kommune.no 

Leder: Arve Norgård
Telefon: 474 55 015

Ansatte


Seksjon for drift og forvaltning drifter og vedlikeholder kommunale bygg og boliger på tilsammen ca. 450.000 m² og utfører i tillegg en del mindre prosjekter for å rehabilitere bygg og er den største byggforvalteren i Nord Norge.